NeuroTreat

NeuroTreat

Hvad er NeuroTreat?

Er du eller en af dine pårørende blevet ramt af en blodprop eller hjerneblødning, så er NeuroTreat måske din vej til hurtigere og mere effektiv rehabilitering.

NeuroTreat er en behandling, hvor de svage eller delvist lammede muskler stimuleres med neuromuskulær elstimulation. Ved hjælp af et lille trådløst apparat placeres elektroder på huden  med det formål at fremkalde bevægelser, som man grundet lammelsen ikke før har kunnet. 

TreatOdense har mange års erfaring i  at arbejde med elstimulation. Mange patienter har efterfølgende kunnet mærke markant fremgang i deres funktion. Vi kommer ud til patienten i hjemmet og tilbyder elstimulation.

Mange patienter med ny-opståede skader i hjernen tilbydes ofte ikke nok  genoptræning. Typisk vil patienter blive tilbudt 2 gange træning om ugen af 1/2 times varighed. 

Flere vælger derfor at supplere deres træning ved fysioterapeut med selvtræning i motionscenter. Dette kan være udfordrende, da patienten ofte er afhængig af støtte, og at pårørende kan transportere dem. Med NeuroTreat konceptet sparer du tid og besværet med transport og får en veldokukumenteret træningsform, som er mere effektiv end traditionel genoptræning. NeuroTreat kan benyttes på daglig basis. 

Du modtager med NeuroTreat  konceptet behandling med elstimulation i eget hjem efter en grundig undersøgelse af dine funktioner. TreatOdense kommer og instruerer dig eller dine pårørende i, hvordan elstimulation kan benyttes i træning, der er tilpasset dig. Sammen med dig laver vi nogle delmål,  som vi efter 4 uger  følger op på, inden vi sætter nye mål. Vi evaluerer sammen undervejs og får afdækket, om målene er nået, og om der er mere genoptræningspotentiale tilbage.

Under forløbet lejer du de nyeste apparater på markedet fra Compex, og TreatOdense  instruerer dig/dine pårørende i brugen af disse. Du er med træning efterfølgende selv med til at genvinde dine funktioner.

Den forudgående undersøgelse skal afdække, om du som patient er egnet til denne type behandling, da det er en forudsætning, at du har  lidt funktion i muskler/led. Du skal som patient selv være aktiv under behandlingerne. Jo hurtigere behandling sættes ind, desto bedre effekt. 

Hvis du er i tvivl om NeutoTreat kan hjælpe dig eller din pårørende, så skriv eller ring til TreatOdense. 

Priser på et NeuroTreat forløb;

8 uger: inklusiv leje af Compex apparat. 1 førstegangs konsulation med grundig undersøgelse i eget hjem samt en opfølgende konsultation af 1 times varighed

pris: 9200,-

16 uger: inklusiv leje af Compex apparat. 1 førstegangs konsultation med grundig undersøgelse i eget hjem 3 opfølgningende konsultationer af 1 times varighed

pris: 14200,-

24 uger. inklusiv leje af Compex apparat. 1 førstegangs konsultation med grundig undersøgelse i eget hjem, 5 opfølgende konsultationer af 1 times varighed.

pris: 18900,

 

Rul til toppen